Partners

InCoax AB

InCoax is an innovative company, bringing value added solutions to the market at the right time. Utilizing MoCA Access based technology; we connect existing in-building coaxial networks to the Internet and provide high-speed access to tenants, consumers and customers. As we use free capacity in the coaxial cables, there is no need to pull new cables.

 

TREVOLT AB

TreVolt AB

Har du burit runt på en ide i många år? En uppfinning som löser ett konkret problem i din vardag? Något som du tror skulle kunna göra stor nytta eller optimera din verksamhet på ett effektivt sätt om den fanns. Saknar du kompetens inom elektronik & mekanikdesign eller finns det inte tillräckligt med tillgängliga arbetsresurser på ditt företag för att hinna med att utveckla din ide? Då finns Trevolt för dig, vi gör allt som du inte kan eller hinner med.

 

Access Gate

Access Gate AB

AccessGate AB tillhandahåller produkter och lösningar för integration av bredbandsnät företrädesvis på den Nordiska telekommarknaden. Lösningarna baseras på företagets unika engineering- och designkompetens, verktyget AccessDesign System (ADS), samt standardiserade produktlösningar för bredband till hem och kontor.