Getitsafe arbetar med informationssäkerhet och datanätverk.
Vi hjälper företag och organisationer att öka säkerheten i deras informationssystem och datanät genom att analysera behov och därefter ge stöd och vägledning. Vi arbetar också med projektering, installation och drift av både små och stora nätverk samt med applikationsutveckling.
Vi erbjuder ett stort urval av tjänster; alltifrån säkerhetsanalyser, installationsarbeten och utvecklingsarbeten till driftsövervakning och support. Dessutom är vi systemintegratör för Tropos Network och återförsäljare av deras produkter.

Vi är en pålitlig resurs och en professionell samarbetspartner som på ett enkelt och effektivt sätt hanterar komplexa områden. Vi har en hel del att erbjuda inom informationssäkerhet och nätverk.

 
informationssäkerhet

 • Sårbarhetsanalyser
 • skanning/IDS/abonnemang
 • Kvalitetshöjning i IT-verksamheten genom:
 • ledningssystem
 • dokumentation
 • nätplanering
 • mallnätverk
 • testmiljöer
 • Säkerhetsutbildning för att förbättra kunskap, beteenden och attityder
   
 
nätverk

 • Planera, projektera, installera och mäta in nätverk, inklusive:
 • trådlösa företagsnätverk
 • publika hotspots
 • meshnät/hot zones, yttäckande trådlösa nätverk
 • 1:a, 2:a och 3:e linjens support
 • Övervakning, drift och reparation
 • Utveckling av applikationer och inbyggda system för styrning och kontroll av nätverk